Укр Рус

Про кооперацію
Стаття 18. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативуСт. 18 ЗУ Про кооперацію від 10.07.2003 № 1087-IVДля контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.

Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.

Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.

На вимогу ревізійної комісії надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.

Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.

Стаття 1 ...16 17 18 19 19-1 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про кооперацію від 10.07.2003 № 1087-IV 

Рекомендовані сторінки

Про кооперацію Стаття 15. Вищий орган управління кооперативу Про кооперацію Стаття 19. Майно кооперативу та джерела його формування Про кооперацію Стаття 19-1. Права членів кооперативу на його майно Про кооперацію Про кооперацію Стаття 16. Виконавчий орган кооперативуДодати коментар до ст.18 ЗУ Про кооперацію від 10.07.2003 № 1087-IV