Укр Рус

Про кооперацію


Скачать бесплатно Закон України Про кооперацію від 10.07.2003 № 1087-IV

Закон України Про кооперацію від 10.07.2003 № 1087-IV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Кооперація Стаття 2. Визначення термінів Стаття 3. Мета та основні завдання кооперації Стаття 4. Основні принципи кооперації Стаття 5. Законодавство про кооперацію

Розділ II КООПЕРАТИВ

Стаття 6. Кооператив Стаття 7. Порядок створення кооперативу Стаття 8. Статут кооперативу Стаття 9. Державна реєстрація кооперативу Стаття 10. Член кооперативу Стаття 11. Вступ до кооперативу Стаття 12. Основні права та обов'язки члена кооперативу Стаття 13. Припинення членства в кооперативі Стаття 14. Асоційоване членство в кооперативі Стаття 15. Вищий орган управління кооперативу Стаття 16. Виконавчий орган кооперативу Стаття 17. Спостережна рада кооперативу Стаття 18. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу Стаття 19. Майно кооперативу та джерела його формування Стаття 19-1. Права членів кооперативу на його майно Стаття 20. Фонди кооперативу Стаття 21. Паї членів кооперативу Стаття 22. Земля кооперативу Стаття 23. Економічні засади діяльності кооперативів Стаття 24. Ціни і тарифи на продукцію та послуги кооперативів Стаття 25. Дохід кооперативу та його розподіл Стаття 26. Кооперативні виплати та виплати на паї Стаття 27. Майнова відповідальність кооперативу та його членів Стаття 28. Реорганізація кооперативу Стаття 29. Ліквідація кооперативу

Розділ III КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Стаття 30. Кооперативне об'єднання Стаття 31. Порядок створення кооперативного об'єднання Стаття 32. Установчий договір кооперативного об'єднання Стаття 33. Статут кооперативного об'єднання

Розділ IV ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Стаття 34. Правове регулювання трудових відносин Стаття 35. Соціальна підтримка членів кооперативних організацій та найманих працівників Стаття 36. Охорона праці

Розділ V ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ

Стаття 37. Взаємовідносини між державою і кооперативними організаціями Стаття 38. Контроль за діяльністю кооперативних організацій

Розділ VI МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 39. Міжнародні зв'язки кооперативних організацій Стаття 40. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативних організацій

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 41. Прикінцеві положення Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Про Національне антикорупційне бюро України Про захист тварин від жорстокого поводження Про угоди про розподіл продукції Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування України