Укр Рус

Про кредитні спілки
Стаття 6. Створення кредитної спілкиСт. 6 ЗУ Про кредитні спілки від 20.12.2001 № 2908-III1. Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області. від 10.07.2003 )

2. Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів.

3. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах . У реєстрі обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта або документа, який його замінює , адреса та інші відомості, що підтверджують наявність ознак, зазначених в частині першій цієї статті. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

4. Установчі збори затверджують статут кредитної спілки, обирають її органи управління, уповноважують осіб для проведення державної реєстрації, вирішують інші питання, пов'язані із створенням кредитної спілки.

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про кредитні спілки від 20.12.2001 № 2908-III