Укр Рус

Про метрологію та метрологічну діяльність
Стаття 13. Державна метрологічна службаСт. 13 ЗУ Про метрологію від 11.02.1998 № 113/98-ВР1. Державна метрологічна служба організовує, провадить та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань у державі, а також здійснює державний метрологічний контроль і нагляд за додержанням вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології.

2. До Державної метрологічної служби належать:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології;

національний науковий метрологічний центр, що належить до сфери управління ЦОВМ ;

державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ ;

територіальні органи ЦОВМ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення;

державні служби:

Державна служба єдиного часу і еталонних частот;

Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Стаття 1 ...11 12 13 14 15 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті