Укр Рус
< Закони України

Про метрологію та метрологічну діяльність


Скачать бесплатно Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність від 11.02.1998 № 113/98-ВР

Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність від 11.02.1998 № 113/98-ВР ЗмістПро метрологію та метрологічну діяльність
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 30-31, ст.194 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 } { В редакції Закону N 1765-IV ( ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.449 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2289-VI ( ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 N 4731-VI ( ) від 17.05.2012 } Цей Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство про метрологію та метрологічну діяльність Стаття 4. Державна метрологічна система Стаття 5. Науково-технічна комісія з метрології Стаття 6. Нормативні документи з метрології

Розділ II ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАНЬ. ДЕРЖАВНІ ЕТАЛОНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Стаття 7. Застосування одиниць вимірювань Стаття 8. Особливості застосування одиниць вимірювань стосовно товарів та послуг, призначених для експорту Стаття 9. Державні еталони Стаття 10. Вимірювання та використання їх результатів Стаття 11. Застосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат засобів вимірювальної техніки

Розділ III МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Стаття 12. Структура метрологічної служби України Стаття 13. Державна метрологічна служба Стаття 14. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології Стаття 15. Національний науковий метрологічний центр, державні наукові метрологічні центри і територіальні органи Стаття 16. Державні служби Стаття 17. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій

Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД

Стаття 18. Мета державного метрологічного контролю і нагляду Стаття 19. Об'єкти державного метрологічного контролю і нагляду Стаття 20. Сфера державного метрологічного контролю і нагляду Стаття 21. Види державного метрологічного контролю і нагляду Стаття 22. Уповноваження та атестація у державній метрологічній системі Стаття 23. Органи з уповноваження Стаття 24. Органи з атестації Стаття 25. Обов'язки уповноважених або атестованих організацій Стаття 26. Державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів Стаття 27. Державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки Стаття 28. Повірка засобів вимірювальної техніки Стаття 29. Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань Стаття 30. Державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках Стаття 31. Головні державні інспектори, їхні заступники і державні інспектори з метрологічного нагляду Стаття 32. Права і обов'язки головних державних інспекторів, їхніх заступників і державних інспекторів з метрологічного нагляду Стаття 33. Правовий захист головних державних інспекторів, їхніх заступників і державних інспекторів Стаття 34. Відносини ЦОВМ та його територіальних органів з правоохоронними органами Стаття 35. Права і обов'язки державних повірників Стаття 36. Розгляд скарг на рішення ЦОВМ, його метрологічних центрів і територіальних органів та їх посадових осіб

Розділ V МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД

Стаття 37. Види метрологічного контролю і нагляду, що здійснюють метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій Стаття 38. Атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і організацій Стаття 39. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки Стаття 40. Калібрування засобів вимірювальної техніки Стаття 41. Метрологічна експертиза документації та атестація методик виконання вимірювань Стаття 42. Метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань Стаття 43. Особливості метрологічної діяльності у сфері оборони України Стаття 44. Особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок в Україні

Розділ VI ФІНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 45. Фінансування діяльності Державної метрологічної служби Стаття 46. Оплата метрологічних робіт та використання коштів, отриманих за виконання цих робіт і надання метрологічних послуг Стаття 47. Фінансування діяльності метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій

Розділ VII ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ, ПРОВЕДЕНИХ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ

Стаття 48. Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в іноземних державах

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 49. Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про фінансову реструктуризацію Про зовнішньоекономічну діяльність Про металобрухт Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей