Укр Рус

Про наукову і науково-технічну діяльність
Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установиСт. 10 ЗУ Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XIIВчена рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

Кількісний склад членів вченої ради наукової установи визначається статутом наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової установи є членами вченої ради наукової установи за посадою.

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації наукової установи . { Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV від 10.07.2003 }

Вчена рада наукової установи:

визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;

здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;

розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;

затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників ;

затверджує результати атестації наукових працівників;

обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;

в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;

вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом .

При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XII