Укр Рус
< Про об єкти підвищеної небезпеки

Про об єкти підвищеної небезпеки
Стаття 19. Прикінцеві положенняСт. 19 ЗУ Про об єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 № 2245-III1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Дозвільні документи на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

5. Статтю 6 Закону України "Про страхування" доповнити пунктом 29-1 такого змісту:

"29-1) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 січня 2001 року N 2245-III

Стаття 1 ...17 18 19 Прикінцеві положення 

Перейти до статті