Укр Рус
< Закони України

Про об єкти підвищеної небезпеки


Скачать бесплатно Закон України Про об єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 № 2245-III

Закон України Про об єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 № 2245-III ЗмістПро об'єкти підвищеної небезпеки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 15, ст.73 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV ( ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 2562-VI ( ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.47 } Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 3. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Статтю 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 5. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад та інших рад у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки Стаття 8. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності

Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 9. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки Стаття 10. Декларація безпеки Стаття 11. Плани локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки Стаття 12. Порядок будівництва і/або реконструкції об'єктів підвищеної небезпеки Стаття 13. Порядок надання дозволу на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки Стаття 14. Розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки Стаття 15. Надання інформації та право на одержання інформації про об'єкти підвищеної небезпеки Стаття 16. Відшкодування шкоди, заподіяної аварією на об'єкті підвищеної небезпеки Стаття 17. Відповідальність за порушення вимог цього Закону Стаття 18. Міжнародне співробітництво Стаття 19. Прикінцеві положення Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Про недержавне пенсійне забезпечення Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Про метрологію та метрологічну діяльність