Укр Рус

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
Стаття 1. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України ( ), законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.Ст. 1 ЗУ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991 № 875-XII{ Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4213-VI від 22.12.2011 }

Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації , їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб , які використовують працю найманих працівників - громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України , фізичні особи, які використовують найману працю, залучають представників громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів інвалідів.

{ Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 860-IV від 22.05.2003; в редакції Законів N 2960-IV від 06.10.2005, N 4213-VI від 22.12.2011 }

{ Частину третю статті 1 виключено на підставі Закону N 4213-VI від 22.12.2011 }

Стаття 1  2 3 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991 № 875-XII 

Рекомендовані сторінки

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні Стаття 3. Інвалідність як міра втрати здоров'я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охор... Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її житт...Додати коментар до ст.1 ЗУ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991 № 875-XII