Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні


Скачать бесплатно Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991 № 875-XII

Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991 № 875-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018
Стаття 1. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних,... Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із... Стаття 3. Інвалідність як міра втрати здоров'я визначається шляхом експертного... Стаття 4. Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових,... Стаття 5. Порядок та умови визначення потреб у зв'язку з інвалідністю... Стаття 6. Захист прав, свобод і законних інтересів інвалідів забезпечується в судовому... Стаття 7. Законодавство про соціальну захищеність інвалідів в Україні складається з... Стаття 8. Державне управління з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціальної... Стаття 9. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого... Стаття 10. Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і... Стаття 11. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок коштів... Стаття 12. Громадські організації інвалідів, їх спілки створюються з метою забезпечення... Стаття 13. Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого... Стаття 14. З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані громадські... Стаття 14-1. Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на... Стаття 14-2. Рішення про надання дозволу підприємствам та організаціям громадських... Стаття 14-3. Рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з... Стаття 15. { Частину першу статті 15 виключено на підставі Закону N 860-IV від... Стаття 16. Порядок створення, діяльності і ліквідації громадських організацій інвалідів... Стаття 17. З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з... Стаття 18. Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому... Стаття 18-1. Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має... Стаття 19. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій... Стаття 20. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації... Стаття 21. Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що... Стаття 22. У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним... Стаття 23. Жестова мова як мова осіб з вадами слуху є засобом спілкування та навчання і... Стаття 24. Після закінчення навчального закладу інвалідам надається право вибору місця... Стаття 25. Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які використовують... Стаття 26. Підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для... Стаття 27. Планування і забудова населених пунктів, формування мікрорайонів,... Стаття 28. Підприємства, організації та фізичні особи - підприємці, що здійснюють... Стаття 29. Інваліди забезпечуються житлом у порядку і на умовах, передбачених чинним... Стаття 30. Жилі приміщення, займані інвалідами або сім'ями, у складі яких вони є,... Стаття 31. Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування не можуть вилучати... Стаття 32. Інваліди, влаштовані в будинки-інтернати або в інші установи соціальної... Стаття 33. Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського... Стаття 34. Місцеві органи виконавчої влади зобов'язані забезпечувати інвалідам... Стаття 35. Інваліди забезпечуються засобами спілкування, що полегшують їх взаємодію між... Стаття 36. Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення інвалідів... Стаття 37. Види необхідної матеріальної, соціально-побутової і медичної допомоги... Стаття 38. Інвалідам і дітям-інвалідам надаються безоплатно або на пільгових умовах на... Стаття 38-1. Транспортне обслуговування інвалідів здійснюється на пільгових умовах.... Стаття 38-2. Пільги, передбачені цим Законом, зберігаються за інвалідами та... Стаття 39. Інвалід має право вибору конкретного виду соціальної допомоги. Інвалід... Стаття 40. Конкретні умови і порядок пенсійного забезпечення і надання допомоги та... Стаття 41. Підприємствам та організаціям, що спеціалізуються на виробництві товарів,... Стаття 42. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть установлену законом... Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ям Про Український культурний фонд Про поховання та похоронну справу Про нафту і газ Про телебачення і радіомовлення