Укр Рус
< Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
Стаття 1. Визначення термінів Ст. 1 ЗУ Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробниц від 17.01.2002 № 2953-IIIУ цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

виробник дисків для лазерних систем зчитування, матриць - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

виробництво дисків - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, матриць, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків або матриць власного виробництва;

диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;

ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності з виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, що визначається цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

ліцензія - документ державного зразка, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов;

ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування та матриць, що видається для здійснення зовнішньоекономічної операції конкретним суб'єктом господарської діяльності протягом установленого строку;

сировина - оптичний полікарбонат, що використовується у виробництві дисків для лазерних систем зчитування та матриць;

ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, зазначене у додатку до ліцензії на виробництво, експорт або імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, в якому здійснюється виробництво, зберігання та/або реалізація дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

ліцензоване обладнання - обладнання, що зазначене в додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

матриця - матеріальний носій у вигляді штампа або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва;

незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація, переміщення на території України дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону;

спеціальний ідентифікаційний код - код, який визначає виробника цих дисків та присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Стаття 1 2 3 ...10 

Перейти до статті