Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 18 ЗУ Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання т від 21.10.2010 № 2624-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності Стаття 18. Порядок повернення об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення у разі припинення договору концесії 

1. У разі припинення концесійного договору (крім випадків припинення договору внаслідок знищення об'єкта концесії) концесіонер повертає концесієдавцеві відповідний об'єкт централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час дії договору концесії, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час. Об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом десяти календарних днів з дня припинення договору. У разі дострокового припинення концесійного договору у зв'язку із смертю концесіонера - фізичної особи об'єкт вважається повернутим концесієдавцеві з дня припинення договору.

2. У разі припинення договору концесії у зв'язку із знищенням об'єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його концесієдавцеві.


{ Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

  4. Про повернення об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.

Розділ IV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Відносини, що виникли з договорів оренди чи концесії, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо сторони договору не погодять між собою іншого.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 48, ст. 411; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 51, ст. 547; 2009 р., N 24, ст. 296, N 51, ст. 757) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Відносини оренди об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

2) у Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2004 р., N 19, ст. 254; 2005 р., N 26, ст. 349, N 51, ст. 554; 2009 р., N 25, ст. 312, N 27, ст. 351, N 42, ст. 634; 2010 р., N 40, ст. 524):

у частині другій статті 3:

абзац другий після слів "очищення стічних вод" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

абзац тринадцятий після слів "постачання тепла" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

абзаци двадцять перший - двадцять четвертий частини першої статті 10 виключити.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 жовтня 2010 року
N 26
Стаття 2 ...16 17 18

Перейти до статті