Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 21 ЗУ Про особливості приватизації агропромислового майна від 10.07.1996 № 290/96-ВР


Втратив чинність

Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі Стаття 21. Перетворення підприємств, створених шляхом викупу державного майна, зданого в оренду, у відкриті акціонерні товариства

Підприємства, створені шляхом викупу державного майна, зданого в оренду, зазначені в статтях 2, 13 і 15 цього Закону, які мають або мали прямі договірні зв'язки із сільськогосподарськими товаровиробниками, підлягають перетворенню за рішенням зборів учасників товариства у відкриті акціонерні товариства. При цьому для продажу сільськогосподарським товаровиробникам, які є для зазначених підприємств або акціонерних товариств постачальниками сировини, споживачами робіт і послуг, у порядку, передбаченому статтями 3 і 4 цього Закону, здійснюються додатковий випуск акцій та їх продаж для того, щоб загальна кількість акцій для сільськогосподарських товаровиробників становила не менше 51 відсотка статутного фонду.

Оплата акцій може здійснюватися в порядку взаєморозрахунків між акціонерним товариством та сільськогосподарськими підприємствами за здану продукцію .

Продаж додаткового випуску акцій здійснюється протягом шести місяців, а кошти, одержані акціонерним товариством від їх реалізації, спрямовуються на збільшення статутного фонду.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії, зазначених у статтях 2, 13, 15 і 21 цього Закону, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому державне мито за реєстрацію інформації про випуск акцій не справляється.

{ Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 165-XIV від 06.10.98, N 3610-VI від 07.07.2011 }

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті