Укр Рус

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу роківСт. 13 ЗУ Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб від 09.04.1992 № 2262-XIIПенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше : за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення ; за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення; { Пункт "а" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 04.02.94 }

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України : за страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення ; { Пункт "б" частини першої статті 13 в редакції Закону N від 04.02.94; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1889-IV від 24.06.2004; в редакції Закону N 3591-IV від 04.04.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI від 15.01.2009 }

в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" : за вислугу 20 років - 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення . { Пункт "в" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 04.02.94, N 51-IV від 04.07.2002; в редакції Закону N 3591-IV від 04.04.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011 }

Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 80 процентів відповідних сум грошового забезпечення , а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів. { Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 04.02.94; в редакції Закону N від 25.03.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 51-IV від 04.07.2002 - набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"; в редакції Закону N 3591-IV від 04.04.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011 } { Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 25.03.96 }

Стаття 1 ...11-1 12 13 14 15 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті