Укр Рус
< Закони України

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб


Скачать бесплатно Закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб від 09.04.1992 № 2262-XII

Закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб від 09.04.1992 № 2262-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Види пенсійного забезпечення Стаття 1-1. Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону Стаття 2. Умови пенсійного забезпечення Стаття 3. Особи, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей Стаття 4. Особи, які мають право на пенсії нарівні з офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом і членами їх сімей Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Стаття 5-1. Призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні Стаття 6. Пенсії сім'ям померлих пенсіонерів Стаття 7. Право вибору пенсії Стаття 8. Кошти на виплату пенсій Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби Стаття 9-1. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію Стаття 10. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення Стаття 11. Пенсії особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи Стаття 11-1. Соціальна допомога пенсіонерам

Р о з д і л II ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років Стаття 14. Мінімальний розмір пенсії за вислугу років Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу років Стаття 16. Надбавки та допомога до пенсії за вислугу років Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії Стаття 17-1. Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом Стаття 17-2. Документи, що мають підтверджувати окремі періоди проходження служби особою, яка має право на пенсію за цим Законом

Р о з д і л III ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Стаття 18. Умови призначення пенсій по інвалідності Стаття 19. Встановлення інвалідності Стаття 20. Причини інвалідності Стаття 21. Розміри пенсій по інвалідності Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності Стаття 23. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років Стаття 24. Надбавки та допомога до пенсії по інвалідності Стаття 25. Підвищення пенсій по інвалідності Стаття 26. Строки призначення і виплати пенсій по інвалідності Стаття 27. Перерахування пенсії при зміні групи інвалідності Стаття 28. Умови поновлення виплати пенсії в разі переривання інвалідності

Р о з д і л IV ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Стаття 29. Умови призначення пенсій в разі втрати годувальника Стаття 30. Члени сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника Стаття 31. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями Стаття 32. Виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям, які перебувають на повному державному утриманні Стаття 33. Право на пенсію в разі втрати годувальника усиновителів і усиновлених Стаття 34. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима і мачухи, пасинка і падчерки Стаття 35. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при повторному одруженні Стаття 36. Розміри пенсій в разі втрати годувальника Стаття 37. Мінімальні розміри пенсій в разі втрати годувальника Стаття 38. Обчислення пенсій в разі втрати годувальника круглим сиротам Стаття 39. Підвищення пенсій у разі втрати годувальника Стаття 40. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії Стаття 41. Призначення однієї пенсії в разі втрати годувальника на всіх членів сім'ї. Виділення частки пенсії Стаття 42. Порядок і строки встановлення інвалідності членам сім'ї

Р о з д і л V ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ

Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій Стаття 44. Перерахунок пенсій особам з числа військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей Стаття 45. Обчислення пенсій в разі втрати годувальника членам сімей пенсіонерів

Статтю 46 виключено на підставі Закону N 3591-IV від 04.04.2006

Стаття 47. Підвищення пенсій деяким категоріям пенсіонерів

Р о з д і л VI ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

Стаття 48. Звернення за призначенням пенсій Стаття 49. Органи, які призначають пенсію, та строки розгляду документів про її призначення Стаття 50. Строки призначення пенсій Стаття 51. Строки перерахунку призначених пенсій

Р о з д і л VII ВИПЛАТА ПЕНСІЙ

Стаття 52. Загальний порядок виплати пенсій. Органи, що виплачують пенсії Стаття 53. Виплата пенсій за довіреністю Стаття 54. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам Стаття 55. Виплата пенсії за минулий час Стаття 56. Виплата пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні Стаття 57. Виплата пенсії в період перебування на стаціонарному лікуванні Стаття 58. Виплата пенсії на час позбавлення волі Стаття 59. Відрахування з пенсій Стаття 60. Обов'язок пенсіонерів повідомляти органам пенсійного забезпечення про зміну умов, що впливають на виплату пенсій Стаття 60-1. Відповідальність посадових осіб органів пенсійного забезпечення за безпідставно виплачені пенсії Стаття 61. Виплата пенсії та допомоги в разі смерті пенсіонера Стаття 62. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон

Р о з д і л VIII ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ

Стаття 63. Перерахунок раніше призначених пенсій Стаття 64. Підвищення пенсій у зв'язку з індексацією грошових доходів населення Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб Стаття 66. Оскарження рішень органу, що призначає пенсії Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про єдиний соціальний внесок Про технічні регламенти та оцінку відповідності Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів Про Антимонопольний комітет України