Укр Рус
< Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
Стаття 1. Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.Ст. 1 ЗУ Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті від 23.09.1994 № 185{ Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1108-V від 20.01.2010 }

  { Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону N 1108-V від 31.05.2007 }

  При поміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України . { Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 4496-VI від 13.03.2012 }
  Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті. { Статтю 1 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5480-VI від 06.11.20

Стаття 1 2 3 ...7 

Перейти до статті