Укр Рус
< Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
Стаття 2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.Ст. 2 ЗУ Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті від 23.09.1994 № 185{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1108-V від 20.01.2010 }
  При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву строк, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. { Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 184/96-ВР від 07.05.96 }
  Строк та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України визначаються у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України. { Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1108-V від 31.05.2007 }
  Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті. { Статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 5480-VI від 06.11.20

Стаття 1 2 3 4 ...7 

Перейти до статті