Укр Рус
< Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
Стаття 4. Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).Ст. 4 ЗУ Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті від 23.09.1994 № 185
{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1108-V від 02.09.2014 }
  У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується. { Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV від 06.11.2012 }
  У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено. { Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV від 06.11.2012 }
  У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом. { Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV від 06.11.2012 }
  Органи доходів і зборів вправі за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею. { Частина п’ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 } { Стаття 4 в редакції Закону N 184/96-ВР від 07.05.


Стаття 1 2 3 4 5 6 7 

Перейти до статті