Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті від 23.09.1994 № 185/94-ВР


Втратив чинність


Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
Стаття 1.

Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.
{ Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1108-V від 31.05.2007, N 1533-VI від 23.06.2009, N 1814-VI від 20.01.2010 - норма змін застосовується починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування Закону N 1814-VI від 20.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1724-VIII від 03.11.2016, N 1792-VIII від 20.12.2016 }

Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.
{ Статтю 1 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1724-VIII від 03.11.2016 }

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.
{ Статтю 1 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1724-VIII від 03.11.2016 }

{ Частину статті 1 виключено на підставі Закону N 1108-V від 31.05.2007 }

При поміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України.
{ Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 4496-VI від 13.03.2012 }

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті.
{ Статтю 1 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5480-VI від 06.11.2012 }


Стаття 1 2 3 ...7

Перейти до статті