Укр Рус
< Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
Стаття 4. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2011-2021 рокиСт. 4 ЗУ Про пріоритетні напрями інвестиційної діяльності в Україні від 08.09.2011 № 3715-VI


Втратив чинність

1. Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є:

1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті