Укр Рус

Про приватизацію державного майна
Стаття 21. Джерела коштів для придбання державного майна, що приватизуєтьсяСт. 21 ЗУ Про приватизацію держмайна від 04.03.1992 № 2163-XII1. Державне майно може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону. { Абзац перший частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000 }

При придбанні об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, покупці - фізичні особи повинні подати до органу приватизації декларацію про доходи.

2. Покупці - іноземні інвестори та підприємства з іноземними інвестиціями набувають державне майно у процесі приватизації з оплатою його вартості у національній валюті на загальних підставах та з поданням відомостей про джерела надходження коштів.

{ На часткову зміну пункту 2 статті 21 дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його вартості у конвертованій валюті згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001; на часткову зміну частини другої статті 21 дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям-нерезидентам оплату його вартості у вільно конвертованій валюті, якщо це передбачено умовами продажу згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002; на часткову зміну частини другої статті 21 дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 3050-IV від 03.11.2005, N 3235-IV від 20.12.2005; на часткову зміну частини другої статті 21 дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006; на часткову зміну частини другої статті 21 дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; на часткову зміну частини другої статті 21 дозволити у процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті згідно із Законом N 835-VI від 26.12.2008; на часткову зміну частини другої статті 21 дозволити у процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті згідно із Законом N 2154-VI від 27.04.2010 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 22-рп/2010 від 30.11.2010; на часткову зміну частини другої статті 21 дозволити у процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті згідно із Законом N 2774-VI від 03.12.2010 - застосовується з 30 листопада 2010 року та діє до 1 січня 2011 року } { Щодо зупинення дії частини другої статті 21 на 2003 рік див. Закон N 380-IV від 26.12.2002 }

3. Покупці, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону, вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації гроші шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними в банках України іменних рахунків.

{ Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000 }


Стаття 1 ...19 20 21 23 24 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про приватизацію державного майна від 04.03.1992 № 2163-XII