Укр Рус

Про приватизацію державного майна


Скачать бесплатно Закон України Про приватизацію державного майна від 04.03.1992 № 2163-XII

Закон України Про приватизацію державного майна від 04.03.1992 № 2163-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття та мета приватизації Стаття 2. Пріоритети та принципи приватизації Стаття 3. Законодавство України про приватизацію Стаття 4. Державна програма приватизації Стаття 5. Об'єкти приватизації

Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1695-III від 20.04.2000 - набирає чинності з дня введення в дію Закону України про особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу

Стаття 6. Суб'єкти приватизації Стаття 7. Державні органи приватизації Стаття 8. Покупці Стаття 9. Довірчі товариства, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії Стаття 10. Контрольні комісії з питань приватизації

Розділ II
ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 11. Порядок приватизації

Статтю 11 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1863-IV від 24.06.2004

Стаття 12. Подання заяви і прийняття рішення про приватизацію Стаття 13. Комісія з приватизації об'єкта Стаття 14. Проект плану приватизації Стаття 15. Способи приватизації

Статтю 15 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004

Стаття 16. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах Стаття 17. Приватизація майна, зданого в оренду Стаття 18. Продаж акцій та часток (паїв), що належать державі в майні господарських товариств

Статтю 18 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000

Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації Стаття 19. Інформація про приватизацію

Розділ III
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 20. Визначення початкової вартості майна, що приватизується Стаття 21. Джерела коштів для придбання державного майна, що приватизується

Статтю 22 виключено на підставі Закону N 1724-III від 18.05.2000

Стаття 23. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації

Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законами N 3235-IV від 20.12.2005, N 489-V від 19.12.2006, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008

Розділ IV
СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 24. Безоплатна передача державного майна Стаття 25. Пільги працівникам підприємства, що приватизується

Статтю 25 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000

Стаття 26. Соціальні гарантії працівникам підприємства, що приватизується, та приватизованого підприємства

Розділ V
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 27. Оформлення угод приватизації

Статтю 27 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000

Статтю 27 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами N 489-V від 19.12.2006, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008

Стаття 28. Правонаступництво власників

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ. РОЗГЛЯД СПОРІВ

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію Стаття 30. Спори щодо приватизації державного майна Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державну підтримку сільського господарства України Про індексацію грошових доходів населення Про організацію та проведення Євро-2012 в Україні Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію