Укр Рус

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві


Скачать бесплатно Закон України Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві від 17.10.1990 № 400-XII

Закон України Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві від 17.10.1990 № 400-XII ЗмістСтаття 1. Організаційно-економічні та правові заходи, що забезпечують пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу  Стаття 2. Засоби забезпечення пріоритетності розвитку соціальної сфери села та агропромислового комплексу  Стаття 3. Самостійність у виборі форм власності та організації виробництва  Стаття 4. Рівність форм господарювання в агропромисловому комплексі  Стаття 5. Розмір державних централізованих капіталовкладень для агропромислового комплексу  Стаття 6. Державне інвестування розвитку соціальної сфери села та агропромислового комплексу  Стаття 7. ( Дію статті 7 зупинено в частині звільнення від оподаткування прибутку згідно з Декретом N 12-92 від 26.12.92 ) Економічне стимулювання трудових колективів підприємств і організацій, які виконують роботи для агропромислового комплексу  Стаття 8. Перевага села в соціально-культурному та побутовому забезпеченні  Стаття 9. Пільги особам, які переселяються і проживають у трудонедостатніх населених пунктах  Стаття 10. Збереження і розвиток сільської поселенської мережі  Стаття 11. Пільги для індивідуального житлового будівництва в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах Стаття 12. ( Дію статті 12 зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) Пільги на електроенергію та відповідальність за електропостачання  Стаття 13. Забезпечення жителів села товарами масового споживання, автотранспортом, будівельними матеріалами і паливом  Стаття 14. Заходи щодо поліпшення демографічної ситуації на селі  Стаття 15. Політика цін для села  Стаття 16. Компенсація додаткових витрат підприємств, що не входять до агропромислового комплексу  Стаття 17. Гарантії прав виробника (власника) на свою продукцію  Стаття 18. Кредитні відносини та списання заборгованості по позичках банку  Стаття 19. Пільги щодо податків та інших відрахувань  Стаття 20. Оподаткування промислових та інших підприємств і організацій, що не входять до агропромислового комплексу  Стаття 21. Фінансування наукових досліджень з проблем розвитку села та агропромислового комплексу  Стаття 22. Квота прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів  Стаття 24. Відповідальність за виконання Закону  Стаття 25. Обов'язковість врахування положень Закону при розробці та прийнятті інших законодавчих і нормативних актів 

Інші нормативні акти

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси Про об єднання громадян Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування