Укр Рус

Про оренду землі


Скачать бесплатно Закон Укрїни Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV

Закон Укрїни Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Оренда землі Стаття 2. Правові засади оренди землі Стаття 3. Об'єкти оренди землі Стаття 4. Орендодавці землі Стаття 5. Орендарі землі Стаття 6. Право оренди землі Стаття 7. Перехід права на оренду земельної ділянки

Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1702-VI від 05.11.2009

Стаття 8. Суборенда земельних ділянок Стаття 8-1. Заборона відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної та комунальної власності Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність

Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008; в редакції Закону N 1702-VI від 05.11.2009

Статтю 9 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008

Стаття 10. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку Стаття 11. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди Стаття 12. Страхування об'єкта оренди

Розділ II
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Стаття 13. Поняття договору оренди землі Стаття 14. Форма договору оренди землі Стаття 15. Умови договору оренди землі

Статтю 15 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008

Статтю 15 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2480-VI від 09.07.2010

Стаття 16. Порядок укладення договору оренди землі Стаття 17. Передача об'єкта оренди Стаття 18. Чинність договору оренди землі Стаття 19. Строк дії договору оренди землі

Статтю 19 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 20. Державна реєстрація договору оренди землі

Розділ III
ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Стаття 21. Орендна плата за землю Стаття 22. Форма орендної плати Стаття 23. Зміна орендної плати

Розділ IV
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦІВ
І ОРЕНДАРІВ, ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ

Стаття 24. Права та обов'язки орендодавця Стаття 25. Права та обов'язки орендаря Стаття 26. Витрати орендаря, пов'язані з використанням нерухомого майна Стаття 27. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану земельну ділянку Стаття 28. Відшкодування збитків, завданих орендарю Стаття 29. Відшкодування збитків унаслідок зміни стану орендованої земельної ділянки

Розділ V
ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ І ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ
ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Стаття 30. Зміна умов договору оренди землі Стаття 31. Припинення договору оренди землі Стаття 32. Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання Стаття 33. Поновлення договору оренди землі Стаття 34. Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі

Розділ VI
РОЗГЛЯД СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА
ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Стаття 35. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою землі Стаття 36. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі

Розділ VII
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 37. Міжнародні договори Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Про нотаріат Про електронний цифровий підпис
Додати коментар до ЗУ Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV