Укр Рус

Про оренду землі
Стаття 31. Припинення договору оренди земліСт. 31 ЗУ Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV
Договір оренди землі припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

ліквідації юридичної особи-орендаря;

відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем; { Частину першу статті 31 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008 }

набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці; { Частину першу статті 31 доповнено абзацом восьомим згідно із Законом N 1702-VI від 05.11.2009 }

припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства . { Частину першу статті 31 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.


Стаття 1 ...29 30 31 32 33 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон Укрїни Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV

Рекомендованные страницы

Про оренду землі Стаття 7. Перехід права на оренду земельної ділянки Цивільний кодекс України Стаття 1268. Прийняття спадщини Про оренду землі Стаття 32. Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання Про оренду землі Стаття 33. Поновлення договору оренди землі Про оренду земліДодати коментар до ст.31 ЗУ Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV