Укр Рус

Бюджетний кодекс України


Скачать бесплатно Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ЗмістРозділ I. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України Стаття 2. Визначення основних термінів Стаття 3. Бюджетний період Стаття 4. Склад бюджетного законодавства

Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ

Стаття 5. Структура бюджетної системи України Стаття 6. Зведений бюджет Стаття 7. Принципи бюджетної системи України Стаття 8. Бюджетна класифікація Стаття 9. Класифікація доходів бюджету Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету Стаття 12. Класифікація боргу Стаття 13. Складові частини бюджету

Глава 3. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ)
ТА ДЕРЖАВНИЙ (МІСЦЕВИЙ) БОРГ

Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів Стаття 15. Джерела фінансування бюджету Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління державним (місцевим) боргом Стаття 17. Державні та місцеві гарантії Стаття 18. Граничні обсяги державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій

Глава 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування Стаття 24. Резервний фонд бюджету Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі Стаття 27. Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів Стаття 28. Доступність інформації про бюджет

Розділ II. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України Стаття 31. Таємні видатки

Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів Стаття 35. Складання бюджетного запиту Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Стаття 38. Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України

Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України

Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 42. Організація виконання державного бюджету Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів Стаття 44. Розпис Державного бюджету України Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами Стаття 46. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів Стаття 48. Взяття бюджетних зобов'язань Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань Стаття 50. Повернення кредитів до бюджету Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету

Глава 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України Стаття 55. Захищені видатки бюджету

Глава 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України

Розділ III. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Глава 11. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Стаття 63. Структура місцевих бюджетів Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 65. Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом Стаття 73. Позики місцевим бюджетам Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій

Глава 12. СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ,
ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів

Розділ IV. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин Стаття 82. Види видатків бюджетів Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами

Глава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Глава 15. РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ
ТРАНСФЕРТІВ

Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості

Глава 16. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту Стаття 103. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих державою податкових пільг Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) Стаття 106. Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів

Розділ V. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 17. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю у бюджетному процесі Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства Стаття 112. Повноваження Державної казначейської служби України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства Стаття 113. Повноваження органів Державної фінансової інспекції України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Глава 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ
ЗА ВЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами Стаття 121. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства Стаття 122. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 123. Відповідальність органів Державної казначейської служби України Стаття 124. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства

Статтю 16 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 3614-VI від 07.07.2011

Статтю 18 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3614-VI від 07.07.2011


Інші нормативні акти

Кодекс законів про працю України Митний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Кримінальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення
Додати коментар до БКУ від 08.07.2010 № 2456-VI