Укр Рус

Про приватизацію державного майна
Стаття 2. Пріоритети та принципи приватизаціїСт. 2 ЗУ Про приватизацію держмайна від 04.03.1992 № 2163-XII1. Основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України.

2. Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

законності;

державного регулювання та контролю;

надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна;

надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються;

забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації;

продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей виключно за кошти; { Абзац сьомий частини другої статті 2 в редакції Закону N 1724-III від 18.05.2000 }

пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

{ Абзац десятий частини другої статті 2 виключено на підставі Закону N 1724-III від 18.05.2000 }

додержання антимонопольного законодавства;

повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації;

врахування особливостей приватизації об'єктів агропромислового комплексу, гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, невеликих державних підприємств, підприємств із змішаною формою власності та об'єктів науково-технічної сфери; { Абзац частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1869-III від 13.07.2000 - дію змін зупинено до прийняття нової Державної програми приватизації згідно із Законом N 2729-IV від 05.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 580-V від 11.01.2007 }

застосування переважно конкурентних способів у разі:

приватизації невеликих державних підприємств, законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу;

продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі середніх та великих підприємств.

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про приватизацію державного майна від 04.03.1992 № 2163-XII 

Рекомендовані сторінки

Про приватизацію державного майна Стаття 3. Законодавство України про приватизацію Про приватизацію державного майна Стаття 4. Державна програма приватизаціїДодати коментар до ст.2 ЗУ Про приватизацію держмайна від 04.03.1992 № 2163-XII