Укр Рус

Про приватизацію державного майна
Стаття 2. Пріоритети та принципи приватизаціїСт. 2 ЗУ Про приватизацію держмайна від 04.03.1992 № 2163-XII1. Основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України.

2. Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

законності;

державного регулювання та контролю;

надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна;

надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються;

забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації;

продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей виключно за кошти; { Абзац сьомий частини другої статті 2 в редакції Закону N 1724-III від 18.05.2000 }

пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

{ Абзац десятий частини другої статті 2 виключено на підставі Закону N 1724-III від 18.05.2000 }

додержання антимонопольного законодавства;

повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації;

врахування особливостей приватизації об'єктів агропромислового комплексу, гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, невеликих державних підприємств, підприємств із змішаною формою власності та об'єктів науково-технічної сфери; { Абзац частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1869-III від 13.07.2000 - дію змін зупинено до прийняття нової Державної програми приватизації згідно із Законом N 2729-IV від 05.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 580-V від 11.01.2007 }

застосування переважно конкурентних способів у разі:

приватизації невеликих державних підприємств, законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу;

продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі середніх та великих підприємств.

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про приватизацію державного майна від 04.03.1992 № 2163-XII 

Рекомендовані сторінки

Про приватизацію державного майна Стаття 3. Законодавство України про приватизацію Про приватизацію державного майна Стаття 4. Державна програма приватизації