Укр Рус
< Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Стаття 15. Статут (положення) об'єднань профспілокСт. 15 ЗУ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-XIVОб'єднання профспілок діють відповідно до законодавства та своїх статутів , які приймаються засновниками.

Статут об'єднання профспілок приймається з'їздом або конференцією повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками , і не повинен суперечити законодавству України.

Статут об'єднання профспілок повинен містити:

1) дату та місце укладення угоди про створення об'єднання;

2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву , місцезнаходження його виборних органів ; від 13.12.2001 )

3) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності об'єднання;

4) мету створення та основні завдання об'єднання;

5) умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та виходу з нього;

6) права та обов'язки членів об'єднання;

7) організаційну структуру об'єднання;

8) повноваження виборних органів об'єднання, порядок їх формування та терміни діяльності; від 13.12.2001 )

9) умови, терміни, порядок скликання з'їздів об'єднання, порядок прийняття ними рішень та перелік питань, віднесених до їх компетенції;

10) джерела надходження коштів об'єднання та напрями їх використання;

11) порядок і терміни звітності виборних органів об'єднання перед профспілками, які створили це об'єднання; від 13.12.2001 )

12) порядок внесення змін до статуту об'єднання;

13) умови та порядок припинення діяльності об'єднання;

14) порядок здійснення контролю за діяльністю об'єднання;

15) порядок вирішення майнових питань.

У статуті об'єднання профспілок можуть бути передбачені й інші питання, що стосуються особливостей його створення та функціонування, якщо це не суперечить цьому Закону.

Стаття 1 ...13-1 14 15 16 17 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті