Укр Рус

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Стаття 4. Законодавство про профспілкиСт. 4 ЗУ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-XIV
Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім випадків, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону.

Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.

Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору або угоди.


Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-XIV 

Рекомендовані сторінки

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Стаття 6. Право на об'єднання у профспілкиДодати коментар до ст.4 ЗУ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-XIV