Укр Рус
< Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілокСт. 5 ЗУ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-XIVНалежність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті