Укр Рус

Про протидію торгівлі людьми


Скачать бесплатно Закон України Про протидію торгівлі людьми від 20.09.2011 № 3739-VI

Закон України Про протидію торгівлі людьми від 20.09.2011 № 3739-VI ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство про протидію торгівлі людьми Стаття 3. Основні принципи протидії торгівлі людьми Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми Стаття 5. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми

Розділ II
ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України Стаття 7. Загальні повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми Стаття 8. Загальні повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері протидії торгівлі людьми

Розділ III
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 9. Попередження торгівлі людьми Стаття 10. Завдання у сфері попередження торгівлі людьми

Розділ IV
БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

Стаття 11. Боротьба з торгівлею людьми Стаття 12. Завдання у сфері боротьби з торгівлею людьми

Розділ V
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА ЗАХИСТУ ОСОБАМ,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 13. Національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми Стаття 14. Права особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми Стаття 15. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми Стаття 16. Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми Стаття 17. Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми Стаття 18. Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми Стаття 19. Репатріація іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми

Розділ VI
ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ

Стаття 20. Спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми Стаття 21. Попередження торгівлі дітьми Стаття 22. Інформування про дітей, які постраждали від торгівлі дітьми Стаття 23. Надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми Стаття 24. Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми

Розділ VII
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 25. Контроль у сфері протидії торгівлі людьми Стаття 26. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми Стаття 27. Прокурорський нагляд

Розділ VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 28. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми

Розділ X
ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА
ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ,
СПРЯМОВАНИХ НА ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 30. Фінансування заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків Про засади функціонування ринку електричної енергії України Про депозитарну систему України Про музеї та музейну справу