Укр Рус

Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності


Скачать бесплатно Закон України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності від 01.12.2005 № 3164-IV

Закон України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності від 01.12.2005 № 3164-IV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності Стаття 4. Об'єкти стандартизації та технічного регулювання Стаття 5. Загальні принципи розроблення та застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності Стаття 6. Мова документів Стаття 7. Конфіденційність інформації

Розділ II ПРОЦЕДУРИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ СТАНДАРТІВ

Стаття 8. Пропозиції щодо проведення робіт із стандартизації Стаття 9. Підготовка програми робіт із стандартизації Стаття 10. Розроблення і повідомлення про проекти стандартів, запити щодо коментарів та включення коментарів в остаточний проект стандарту Стаття 11. Прийняття національних стандартів Стаття 12. Перегляд, внесення змін та скасування національних стандартів

Розділ III ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

Стаття 13. Мета і державна політика у сфері технічного регулювання Стаття 14. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулювання Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання Стаття 16. Рада стандартизації та технічного регулювання Стаття 17. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання Стаття 18. Робочі групи з розроблення технічних регламентів Стаття 19. Підготовка робочої програми розроблення технічних регламентів Стаття 20. Підготовка проекту технічного регламенту Стаття 21. Повідомлення про проект технічного регламенту, запити щодо коментарів та внесення коментарів до остаточного проекту технічного регламенту Стаття 22. Прийняття або відхилення технічного регламенту Стаття 23. Опублікування технічних регламентів Стаття 24. Термінова необхідність прийняття технічного регламенту Стаття 25. Перегляд прийнятих технічних регламентів Стаття 26. Порядок прийняття рішення щодо еквівалентності іноземних та українських технічних регламентів Стаття 27. Фінансування робіт з розроблення технічних регламентів

Розділ IV ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Стаття 28. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Про засади державної регіональної політики Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Про безоплатну правову допомогу Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України