Укр Рус
< Закони України

Про технічні регламенти та оцінку відповідності


Скачать бесплатно Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності від 15.01.2015 № 124-VIII

Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності від 15.01.2015 № 124-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017
Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності Стаття 4. Конфіденційність інформації Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулювання Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання Стаття 8. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання Стаття 9. Технічні регламенти Стаття 10. Зміст, форма та структура технічних регламентів Стаття 11. Відповідність вимогам технічних регламентів Стаття 12. Особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів Стаття 13. Методичні рекомендації із застосування технічних регламентів Стаття 14. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами Стаття 15. План розроблення технічних регламентів Стаття 16. Особливості розроблення проектів технічних регламентів і процедур оцінки відповідності Стаття 17. Особливості оприлюднення та обговорення проектів технічних регламентів і процедур оцінки відповідності Стаття 18. Особливості розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур оцінки відповідності за невідкладних обставин Стаття 19. Особливості опублікування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та набрання ними чинності Стаття 20. Перегляд технічних регламентів і процедур оцінки відповідності Стаття 21. Внесення змін до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності Стаття 22. Обмін інформацією про технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності з державами - членами СОТ Стаття 23. Систематизація відомостей про технічні регламенти Стаття 24. Добровільна оцінка відповідності Стаття 25. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів Стаття 26. Визнані незалежні організації Стаття 27. Акредитовані випробувальні лабораторії виробників Стаття 28. Декларування відповідності вимогам технічних регламентів Стаття 29. Знак відповідності технічним регламентам Стаття 30. Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам Стаття 31. Визначення вартості робіт з оцінки відповідності Стаття 32. Вимоги до призначених органів Стаття 33. Презумпція відповідності органу з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів Стаття 34. Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств до виконання робіт з оцінки відповідності Стаття 35. Видача або відмова у видачі рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту, розширення сфери призначення Стаття 36. Переоформлення та видача дубліката рішення про призначення Стаття 37. Обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії та анулювання рішення про призначення Стаття 38. Організація діяльності з призначення Стаття 39. Вимоги до порядку призначення Стаття 40. Оприлюднення інформації про призначені органи Стаття 41. Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності Стаття 42. Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації Стаття 43. Розгляд апеляцій на рішення призначених органів Стаття 44. Координація призначених органів Стаття 45. Визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за межами України Стаття 46. Контроль за додержанням законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності Прикінцеві та перехідні положення

Інші нормативні акти

Про акціонерні товариства Про Голодомор 1932-1933 років в Україні Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України Про охорону праці