Укр Рус
< Про технічні регламенти та оцінку відповідності

Про технічні регламенти та оцінку відповідності
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулюванняСт. 5 ЗУ Про технічні регламенти та оцінку відповідності від 15.01.2015 № 124-VIII1. Кабінет Міністрів України:

забезпечує здійснення державної політики у сфері технічного регулювання;

спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі - відповідні центральні органи виконавчої влади);

визначає сфери діяльності, в яких відповідні центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання;

у межах своєї компетенції затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами центральних органів виконавчої влади;

затверджує процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами;

укладає міжнародні договори України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності;

здійснює інші повноваження у сфері технічного регулювання, визначені законами України.

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві та перехідні положення 

Перейти до статті