Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про запобігання корупції


Скачать бесплатно Закон України Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII

Закон України Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 04.01.2018

 Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції Стаття 5. Склад Національного агентства Стаття 6. Голова та заступник Голови Національного агентства Стаття 7. Повноваження членів Національного агентства Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства Стаття 11. Повноваження Національного агентства Стаття 12. Права Національного агентства Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства Стаття 15. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства Стаття 16. Оплата праці членів та працівників апарату Національного агентства Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства Стаття 18. Антикорупційна політика Стаття 19. Антикорупційні програми Стаття 20. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів Стаття 30. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті Стаття 31. Обмеження доступу до інформації Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень Стаття 33. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем Стаття 34. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки Стаття 39. Пріоритет інтересів Стаття 40. Політична нейтральність Стаття 41. Неупередженість Стаття 42. Компетентність і ефективність Стаття 43. Нерозголошення інформації Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій Стаття 50. Повна перевірка декларацій Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб Стаття 53. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції Стаття 54. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування Стаття 55. Антикорупційна експертиза Стаття 56. Спеціальна перевірка Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки Стаття 58. Результати проведення спеціальної перевірки Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації Стаття 61. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи Стаття 63. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи Стаття 64. Правовий статус Уповноваженого Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення Стаття 67. Незаконні акти та правочини Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення Стаття 69. Вилучення незаконно одержаного майна Стаття 70. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції Стаття 71. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції Стаття 72. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції Стаття 73. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про газ (метан) вугільних родовищ Про захист від недобросовісної конкуренції Про гуманітарну допомогу Про розвиток літакобудівної промисловості Про транспорт