Укр Рус

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3Ст. 22 ЗУ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 № 796-XII
Особам, віднесеним до категорії 3, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац перший частини першої статті 22 в редакції Закону N від 06.06.96 }

1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20, 27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3; { Пункт 1 статті 22 в редакції Закону N від 01.07.92 }

2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України; { Пункт 2 частини першої статті 22 в редакції Законів N від 06.06.96, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 } { Щодо дії пункту 2 частини першої статті 22 додатково див. Закони N від 06.04.95, N від 27.06.97, N від 30.12.97, N 378-XIV від 31.12.98, N 1458-III від 17.02.2000, N 2120-III від 07.12.2000 }

3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення;

4) першочерговий вступ до житлово-будівельних кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов; { Пункт 4 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI від 16.04.2009 }

{ Пункт 5 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

6) зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.

Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України; { Абзац другий пункту 6 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 } { Пункт 6 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 01.07.92; в редакції Закону N від 06.06.96 }

{ Пункт 7 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

8) пріоритетне забезпечення промисловими товарами тривалого користування, перелік і порядок продажу яких визначається Кабінетом Міністрів України;

9) взяття на квартирний облік громадян, які проживають у комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;

10) передача в особисту власність жилих будинків та жилих приміщень державного і громадського житлового фонду, в які відселені або самостійно переселилися громадяни, відповідно до статті 4 цього Закону, незалежно від розміру займаної площі;

11) передача громадянам, які відпрацювали на території зони гарантованого добровільного відселення не менш як три роки, безплатно в приватну власність квартир державного та громадського житлового фонду, які вони займають у цій зоні; { Пункт 11 частини першої статті 22 в редакції Закону N від 06.06.96 }

{ Пункт 12 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України; { Пункт 13 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 01.07.92, N від 06.06.96; в редакції Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

{ Щодо дії пункту 13 частини першої статті 22 додатково див. Закони N від 06.04.95, N від 27.06.97, N від 30.12.97, N 378-XIV від 31.12.98, N 1458-III від 17.02.2000, N 2120-III від 07.12.2000 }

14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення; { Пункт 14 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 06.06.96 }

15) звільнення від плати за землю. { Частину першу статті 22 доповнено пунктом 15 згідно із Законом N від 05.05.93 }

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну дітей померлих громадян. Дружині померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. { Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 01.07.92, в редакції Закону N від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2400-III від 26.04.2001 }


Стаття 1 ...20 21 22 23 24 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті