Укр Рус

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Скачать бесплатно Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 № 796-XII

Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 № 796-XII ЗмістР о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета та основні завдання Закону Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій

Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 259-VI від 10.04.2008

Стаття 3. Умови проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором Стаття 4. Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення Стаття 5. Умови реевакуації населення Стаття 6. Якість продуктів харчування та сільськогосподарської продукції Стаття 7. Заборона виробництва та реалізації радіоактивно забрудненої продукції і умови її використання та переробки Стаття 8. Інформація про рівні радіоактивного забруднення

Р о з д і л II СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій Стаття 15. Підстави для визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Р о з д і л III ЄДИНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 16. Організація єдиного державного обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 17. Організація медичного обстеження і оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 2400-III від 26.04.2001

Статтю 17 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N від 06.06.96

Стаття 18. Норми харчування у спеціалізованих лікувальних, лікувально-санаторних і курортних закладах

Р о з д і л IV СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. ЗАГАЛЬНІ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ

Стаття 19. Надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1 Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2 Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3 Стаття 23. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4 Стаття 24. { Дію статті 24 зупинено на 2001 рік в частині безплатного надання або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей згідно із Законом N 2120-III ( ) від 07.12.2000 } { Дію статті 24 зупинено на 2000 рік в частині безплатного надання або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей згідно із Законом 1458-III ( ) від 17.02.2000 } { Дію статті 24 зупинено на 1999 рік в частині безплатного надання або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей згідно із Законом N 378-XIV ( ) від 31.12.98 } Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Стаття 25. Проходження військової служби особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Статтю 26 виключено на підставі Закону N від 06.06.96

Р о з д і л V ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи Стаття 28. Лікування потерпілих дітей Стаття 29. Забезпечення потерпілих дітей продуктами харчування Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Статтю 30 доповнено частиною третьою згідно із Законом N від 06.06.96

Статтю 30 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N від 06.06.96

Статтю 30 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N від 06.06.96

Статтю 30 доповнено частиною шостою згідно із Законом N від 06.06.96

Статтю 31 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Р о з д і л VI ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПОТЕРПІЛО ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 32. Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються), жилими приміщеннями Стаття 33. Позачергове забезпечення житлом осіб, які самостійно переселяються (переселилися) на жилу площу близьких родичів Стаття 34. Забезпечення житлом осіб, які евакуйовані в 1986 році за межі республіки і виявили бажання повернутись в Україну Стаття 35. Компенсація громадянам за майно, втрачене у зв'язку з евакуацією, відселенням або самостійним переселенням

Статтю 35 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2399-III від 26.04.2001

Стаття 36. Компенсації та пільги громадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання Стаття 37. Компенсації громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення Стаття 38. Бронювання жилого приміщення за особами, які направлені або приїхали за вільним наймом чи за контрактом на роботу в зони відчуження, безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення

Р о з д і л VII ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення Стаття 40. Оплата праці військовослужбовців, військовозобов'язаних, вільнонайманих, які несуть службу на територіях радіоактивного забруднення Стаття 41. Оплата праці працівників, які перебувають у відрядженні на територіях радіоактивного забруднення

Статтю 42 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 43. Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, а також контролем, ремонтом і спеціальною обробкою радіоактивно забруднених технічних засобів Стаття 44. Оплата праці у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забруднення Стаття 45. Збереження за працівниками середньої заробітної плати та стажу роботи при звільненні у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням

Статтю 46 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 47. Щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення

Р о з д і л VIII ПЕНСІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4

Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4 Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1 Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

Статтю 52 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)

Статтю 56 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV від 17.11.2005

Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку Стаття 58. Пільги по виплаті пенсій працюючим пенсіонерам Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Стаття 59-1. Виплата пенсій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордон Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Р о з д і л IX ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 61. Пільги щодо оподаткування об'єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Р о з д і л X ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 62. Роз'яснення порядку застосування цього Закону Стаття 63. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону Стаття 64. Відповідальність осіб за порушення цього Закону Стаття 65. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 66. Поширення дії цього Закону на громадян інших держав, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом

Статтю 67 доповнено частиною другою згідно із Законом N 231-V від 05.10.2006

Статтю 67 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 231-V від 05.10.2006; в редакції Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 68. Підстави для припинення виплати компенсацій та надання пільг за проживання на території зони безумовного (обов'язкового) відселення

Статтю 69 виключено на підставі Закону N від 06.06.96

Стаття 70. Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 71. Особливості внесення змін до цього Закону Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державну підтримку ЗМІ Про оренду землі Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності