Укр Рус

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забрудненняСт. 55 ЗУ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 № 796-XIIОсобам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" : { Абзац перший частини першої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011 }

____________________________________________________________ N | Категорії осіб, які постраждали |Зменшен-

п/п| |ня віку

___|_______________________________________________|________

1. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

- які працювали у зоні відчуження з моменту

аварії до 1 липня 1986 року незалежно від

кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року

по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних

днів 10 років

- які працювали у 1987 році у зоні відчуження

не менше 14 календарних днів 8 років

- які працювали з 1 липня 1986 року по 31 груд-

ня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 кален-

дарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 кален-

дарних днів, у 1988 році - не менше 30 кален-

дарних днів, на діючих пунктах санітарної оброб-

ки населення і дезактивації техніки або їх бу-

дівництві - не менше 14 календарних днів у 1986

році 5 років

{ Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 06.06.96 }

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку , вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений цією статтею.

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку , вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.

2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:

- евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році 10 років

- евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році 8 років

- особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали 4 роки * або постійно працюють у зоні безумовного та додатково відселення за умови, що 1 рік за кож- вони за станом на 1 січня 1993 року прожили ний рік про- або відпрацювали у цій зоні не менше живання, робо- 2 років ти, але не більше 9 років

- особи, які постійно проживали або 3 роки * постійно проживають чи постійно працювали та додатково або постійно працюють у зоні гарантованого 1 рік за 2 добровільного відселення за умови, що вони роки про- за станом на 1 січня 1993 року прожили або живання, робо- відпрацювали у цій зоні не менше 3 років ти, але не більше 6 років

- особи, які постійно проживали або постійно 2 роки * проживають чи постійно працювали або та додатково постійно працюють у зоні посиленого 1 рік за 3 радіологічного контролю за умови, що вони роки про- за станом на 1 січня 1993 року прожили або живання, робо- відпрацювали у цій зоні не менше 4 років ти, але не більше 5 років

- особи, які працювали з моменту аварії до 2 роки 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці , пов'яза- ними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями

{ Абзац сьомий пункту 2 частини першої статті 55 в редакції Закону N від 06.06.96 }

————————————

* Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 , вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею.

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 , вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.

Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.

{ Частина друга статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011 }

Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і цього Закону.

{ Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV від 17.11.2005 } { Стаття 55 в редакції Закону N від 01.07.92 }

Стаття 1 ...53 54 55 56 57 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 № 796-XII 

Рекомендовані сторінки

Наказ Міноборони № 264 від 19.09.1996 Про затвердження Положення про службу охорони праці у Збройних Силах України