Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 2 ЗУ Про третейські суди вiд 11.05.2004 № 1701-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про третейські суди Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин;

третейський суддя - фізична особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього Закону для вирішення спорів у третейському суді;

третейський розгляд - процес вирішення спору і прийняття рішення третейським судом;

третейська угода - угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом;

регламент постійно діючого третейського суду - документ, яким визначаються порядок та правила вирішення спорів у третейському суді, правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, інші питання, пов'язані з вирішенням спорів третейським судом;

{ Положення абзацу сьомого статті 2 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 1-рп від 10.01.2008 }

сторони третейського розгляду - позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред'явили позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, яким пред'явлено позовні вимоги;

компетентний орган - орган управління юридичної особи, який відповідно до її статуту чи положення має право приймати рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затверджувати Положення про постійно діючий третейський суд, регламент третейського суду та списки третейських суддів;

компетентний суд - місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом; { Абзац частини першої статті 2 в редакції Закону N 3541-IV від 15.03.2006 }

склад третейського суду - персональний склад третейського суду, що розглядає конкретну справу;

{ Положення абзацу одинадцятого статті 2 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 1-рп від 10.01.2008 }

Третейська палата України - постійно діючий орган самоврядування третейських суддів.
Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті