Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 68 ЗУ Про всеукраїнський референдум від 06.11.2012 № 5475-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про всеукраїнський референдум Стаття 68. Офіційні спостерігачі ініціативної групи всеукраїнського референдуму

1. У процесі референдуму можуть брати участь офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, яка зареєстрована Центральною виборчою комісією.

2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною комісією референдуму і припиняються після оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.

3. Офіційним спостерігачем може бути громадянин України, який має право голосу.

4. Не може бути офіційним спостерігачем:

1) член комісії референдуму;

2) посадова особа органів виконавчої влади або суду, органів місцевого самоврядування;

3) посадова або службова особа правоохоронних органів;

4) військовослужбовець;

5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

5. Офіційний спостерігач у територіальному окрузі референдуму реєструється окружною комісією референдуму за поданням уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі референдуму.

6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові кожного спостерігача;

2) громадянство;

3) дата народження;

4) місце праці та посада (заняття);

5) місце проживання та адреса житла, а також контактні номери телефонів.

7. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного суб'єкта процесу референдуму.

8. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму вноситься до відповідної окружної комісії референдуму не пізніш як за п'ять днів до дня голосування. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин третьої - сьомої цієї статті.

9. Відповідна окружна комісія референдуму здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.

10. Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному окрузі референдуму здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.

11. Офіційний спостерігач має право:

1) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних комісій референдуму, у тому числі під час підрахунку голосів на дільниці референдуму, встановлення підсумків голосування в територіальному окрузі референдуму;

2) перебувати на дільницях референдуму під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів учасникам референдуму і підрахунку голосів, не створюючи фізичних перешкод членам комісії референдуму;

3) супроводжувати членів дільничної комісії референдуму при організації голосування за місцем перебування та бути присутнім при проведенні такого голосування;

4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування та не створюючи загрози залякування учасників референдуму;

5) звертатися до відповідної комісії референдуму чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення цього Закону;

7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів на дільниці референдуму;

8) отримати копії протоколів про передачу бюлетенів для голосування комісіям референдуму, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.

12. У разі виявлення порушення цього Закону офіційний спостерігач має право засвідчити факт такого порушення, для чого він складає акт про порушення Закону. Такий акт підписується офіційним спостерігачем та не менш як двома учасниками всеукраїнського референдуму, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла. Зазначений акт є доказом вчинення правопорушення.

13. Офіційний спостерігач не має права:

1) безпідставно втручатися в роботу комісії референдуму, чинити дії, що порушують законний перебіг процесу референдуму, або протиправно створювати перешкоди членам комісії референдуму у здійсненні їх повноважень;

2) заповнювати замість учасника всеукраїнського референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування;

3) бути присутнім при заповненні учасником всеукраїнського референдуму бюлетеня для голосування у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

14. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини тринадцятої цієї статті комісія референдуму робить йому попередження. У разі повторного або грубого порушення вимог частини тринадцятої цієї статті комісія референдуму може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до комісії референдуму вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.

15. Комісія референдуму, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

16. Уповноважена особа ініціативної групи має право відкликати офіційного спостерігача, кандидатура якого була внесена відповідним суб'єктом, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної комісії референдуму, а щодо офіційного спостерігача у закордонному окрузі референдуму - до Центральної виборчої комісії, про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.

17. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до комісії референдуму, яка його зареєструвала, із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна комісія референдуму приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається уповноваженій особі суб'єкта процесу референдуму у відповідному окрузі.
Стаття 1 ...66 67 68 69 70 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті