Укр Рус

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Стаття 26. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа { Назва статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 }Ст. 26 ЗУ Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт від 13.01.2005 № 2342-IVКабінет Міністрів України через уповноважені Президентом України органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років. Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або в одному дитячому будинку сімейного типу, мають право на безоплатне оздоровлення до досягнення ними 18-річного віку. Особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на оздоровлення на пільгових умовах.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами N 230-V від 05.10.2006, N 2592-VI від 07.10.2010 }

Кошти на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа виділяються щорічно із державного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших джерел, не заборонених законодавством.

{ Частина друга статті 26 в редакції Закону N 230-V від 05.10.2006 }

Стаття 1 ...24 25 26 27 28 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті