Укр Рус

Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
Стаття 5. Особливості використання жилих приміщень (кімнат) у гуртожитках, переданих у власність територіальних громадСт. 5 ЗУ Про житлових прав мешканців гуртожитків від 04.09.2008 № 500-VI1. Для цілей цього Закону встановлюються такі особливості стосовно використання житлових і нежитлових приміщень у гуртожитках, переданих у власність територіальних громад: { Абзац перший частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3716-VI від 08.09.2011 }

1) передача та прийняття гуртожитків, що є об'єктами державної власності, у власність територіальних громад здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;

2) передача гуртожитків у власність територіальних громад здійснюється за рішенням законного власника гуртожитку або за рішенням суду;

3) прийняття гуртожитків у власність територіальної громади здійснюється за рішенням відповідної місцевої ради ;

4) передача гуртожитків, що є об'єктами приватної власності, у власність територіальних громад здійснюється на договірних умовах відповідно до чинного законодавства;

5) після прийняття гуртожитку у власність територіальної громади згідно з цим Законом місцева рада приймає на сесії в межах своєї компетенції відповідне рішення щодо подальшого його використання, а саме:

а) залишити цілісний майновий комплекс у статусі "гуртожиток" та дозволити приватизацію його житлових і нежитлових приміщень. У цьому випадку здійснюється приватизація приміщень гуртожитку його законними мешканцями згідно з цим Законом;

{ Підпункт "а" пункту 5 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3716-VI від 08.09.2011 }

б) надати цілісному майновому комплексу статус "соціальне житло" та не дозволяти приватизацію його жилих приміщень. У цьому випадку приватизація житлових приміщень гуртожитку не здійснюється , а колишнім законним мешканцям гуртожитку, за їх згодою, надається відповідне соціальне або інше житло;

{ Підпункт "б" пункту 5 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3716-VI від 08.09.2011 }

в) перепрофілювати гуртожиток та використовувати цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку за іншим призначенням. У цьому випадку рада одночасно приймає рішення щодо забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;

{ Підпункт "в" пункту 5 статті 5 в редакції Закону N 3716-VI від 08.09.2011 }

г) знести цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку та вжити заходів щодо будівництва на звільненій земельній ділянці соціального житла або продажу земельної ділянки на аукціоні згідно із земельним законодавством. У цьому випадку рада одночасно приймає рішення щодо забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;

{ Підпункт "г" пункту 5 статті 5 в редакції Закону N 3716-VI від 08.09.2011 }

ґ) знести колишній гуртожиток та вивільнити земельну ділянку з наступним її продажем на аукціоні. У цьому випадку особи, на яких поширюється дія цього Закону, підлягають переселенню в інше придатне для проживання людей житло, що належить на праві власності або на праві користування відповідній місцевій раді. Таким особам, за їх згодою, виконавчим органом місцевої ради може бути видана грошова компенсація за взяття ними житла в оренду на певний строк . Розмір і порядок видачі зазначеної компенсації визначає кожна місцева рада самостійно відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи із власних можливостей;

6) передача житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування;

{ Пункт 6 статті 5 в редакції Закону N 3716-VI від 08.09.2011 }

7) приватизація жилих приміщень у гуртожитках здійснюється шляхом:

а) безоплатної їх передачі громадянам з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;

б) продажу надлишків загальної площі жилих приміщень громадянам України, які мешкають у них і на яких поширюється дія цього Закону;

{ Підпункт "б" пункту 7 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3716-VI від 08.09.2011 }

8) для приватизації житлових приміщень у гуртожитках використовуються приватизаційні папери - житлові чеки з урахуванням залишкової вартості усіх житлових приміщень, що підлягають приватизації у відповідному гуртожитку.

{ Пункт 8 статті 5 в редакції Закону N 3716-VI від 08.09.2011 }

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків від 04.09.2008 № 500-VI