Укр Рус
< Про загальну середню освіту

Про загальну середню освіту
Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладуСт. 38 ЗУ Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIVЗагальноосвітній навчальний заклад:

реалізує положення Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

розробляє та реалізує варіативну складову змісту загальної середньої освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти;

охороняє життя і здоров'я учнів , педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу;

формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів ;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту встановленого зразка;

здійснює інші повноваження відповідно до статуту загальноосвітнього навчального закладу.

Стаття 1 ...36 37 38 39 40 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті