Укр Рус

Про загальну середню освіту


Скачать бесплатно Закон України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV

Закон України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту Стаття 3. Загальна середня освіта Стаття 4. Система загальної середньої освіти Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Розділ II ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу

Розділ III ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 12. Термін навчання Стаття 13. Форми навчання Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу Стаття 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах Стаття 18. Зарахування учнів

Статтю 18 доповнено частиною 7 на підставі Закону N 3701-VI від 06.09.2011

Розділ IV УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу Стаття 20. Учень (вихованець) Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців) Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців) Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців) Стаття 24. Педагогічні працівники Стаття 25. Педагогічне навантаження Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти Стаття 27. Атестація педагогічних працівників Стаття 28. Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

Розділ V ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої освіти Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)

Розділ VI УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу Стаття 40. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів

Розділ VII НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

Розділ VIII ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів Стаття 44. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів Стаття 45. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів

Розділ IX МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти

Розділ X ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту

Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 48. Набрання чинності цим Законом Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування Про ринок електричної енергії Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві Про гуманітарну допомогу Про місцеві державні адміністрації