Укр Рус
< Про загальну середню освіту

Про загальну середню освіту
Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладівСт. 43 ЗУ Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV1. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту" , "Про місцеве самоврядування в Україні" , Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів засновників цих закладів.

{ Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 }

Стаття 1 ...41 42 43 44 45 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті