Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 27 ЗУ Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 № 2210-III


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про захист економічної конкуренції Стаття 27. Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.

Заява про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органу Антимонопольного комітету України, що не змінюють кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, розглядається органами Антимонопольного комітету України протягом тридцяти днів.

Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглядає заяву за спрощеною процедурою протягом 25 днів з дня її надходження у разі, якщо: { Частину першу статті 27 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 935-VIII від 26.01.2016 }

лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території України, або { Частину першу статті 27 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 935-VIII від 26.01.2016 }

сукупна частка учасників концентрації на одному і тому самому товарному ринку не перевищує 15 відсотків, або { Частину першу статті 27 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 935-VIII  від 26.01.2016 }

частки або сукупні частки учасників концентрації не перевищують 20 відсотків на товарних ринках, на яких реалізується продукція (товари, роботи, послуги), без придбання або реалізації якої господарська діяльність будь-якого іншого учасника концентрації, є неможливою. { Частину першу статті 27 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 935-VIII від 26.01.2016 }

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України може прийняти рішення про розгляд заяви за процедурою, передбаченою абзацом третім цієї частини, якщо обставини, передбачені абзацами п’ятим - сьомим цієї частини, або інші обставини, що можуть вплинути на прийняття рішення відповідно до частини першої статті 25 цього Закону, потребують додаткового вивчення. { Частину першу статті 27 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 935-VIII від 26.01.2016 }

2. Заява залишається без розгляду у випадку надходження від заявника клопотання про відкликання заяви та якщо концентрація заборонена відповідно до Закону України "Про санкції", про що приймається розпорядження відповідних органів Антимонопольного комітету України.

3. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з повторною заявою.

4. Інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням в інший спосіб.

Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а також інформація щодо концентрації, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації.

Стаття 1 ...25 26 27 28 29 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті