Укр Рус
< Закони України

Про захист від недобросовісної конкуренції


Скачать бесплатно Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції від 07.06.1996 № 236/96-ВР

Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції від 07.06.1996 № 236/96-ВР ЗмістГ л а в а 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Недобросовісна конкуренція Стаття 2. Застосування Закону Стаття 3. Законодавство України про захист від недобросовісної конкуренції

Г л а в а 2
НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 4. Неправомірне використання позначень Стаття 5. Неправомірне використання товару іншого виробника Стаття 6. Копіювання зовнішнього вигляду виробу Стаття 7. Порівняльна реклама

Г л а в а 3
СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ ПЕРЕВАГ У КОНКУРЕНЦІЇ

Стаття 8. Дискредитація суб'єкта господарювання

Статтю 9 виключено на підставі Закону N 689-VI від 18.12.2008

Стаття 10. Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання Стаття 11. Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника)

Статтю 12 виключено на підставі Закону N 689-VI від 18.12.2008

Стаття 13. Підкуп працівника, посадової особи постачальника { Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( ) від 18.12.2008 } Стаття 14. Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника) Стаття 15. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції Стаття 15-1. Поширення інформації, що вводить в оману

Г л а в а 4
НЕПРАВОМІРНЕ ЗБИРАННЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

Стаття 16. Неправомірне збирання комерційної таємниці Стаття 17. Розголошення комерційної таємниці Стаття 18. Схилення до розголошення комерційної таємниці Стаття 19. Неправомірне використання комерційної таємниці

Г л а в а 5
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ

Стаття 20. Види відповідальності Стаття 21. Накладення штрафу за недобросовісну конкуренцію

Статтю 22 виключено на підставі Закону N 689-VI від 18.12.2008

Статтю 23 виключено на підставі Закону N 689-VI від 18.12.2008

Стаття 24. Відшкодування шкоди Стаття 25. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання Стаття 26. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей

Г л а в а 6
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Стаття 27. Процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції Стаття 28. Строк звернення із заявою про захист прав Стаття 28-1. Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію Стаття 29. Попереднє рішення у справі Стаття 30. Рішення органів Антимонопольного комітету України { Назва статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( ) від 18.12.2008 }

Статтю 31 виключено на підставі Закону N 689-VI від 18.12.2008

Статтю 32 виключено на підставі Закону N 689-VI від 18.12.2008

Стаття 33. Правила професійної етики Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про захист прав споживачів Про енергетичну ефективність будівель Про прожитковий мінімум Про стимулювання розвитку регіонів Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації