Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності


Скачать бесплатно Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160-IV

Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018
Стаття 1. Визначення термінів  Стаття 2. Законодавство України про державну регуляторну політику  Стаття 3. Сфера дії Закону  Стаття 4. Принципи державної регуляторної політики  Стаття 5. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики  Стаття 6. Права громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики  Стаття 7. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів  Стаття 8. Підготовка аналізу регуляторного впливу  Стаття 9. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій  Стаття 10. Відстеження результативності регуляторних актів  Стаття 11. Перегляд регуляторних актів  Стаття 12. Офіційне оприлюднення регуляторних актів  Стаття 13. Способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності  Стаття 14. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності  Стаття 15. Порядок здійснення державної регуляторної політики Верховною Радою України  Стаття 16. Подання Верховній Раді України інформації про здійснення державної регуляторної політики  Стаття 17. Правові та організаційні засади здійснення державної регуляторної політики Верховною Радою Автономної Республіки Крим  Стаття 18. Організаційні засади здійснення державної регуляторної політики центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади  Стаття 19. Особливості планування діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади з підготовки проектів регуляторних актів  Стаття 20. Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів, які розробляються органами виконавчої влади, з метою одержання зауважень і пропозицій  Стаття 21. Погодження проектів регуляторних актів, які розробляються органами виконавчої влади, із уповноваженим органом Стаття 24. Особливості розгляду Кабінетом Міністрів України проектів регуляторних актів  Стаття 25. Особливості прийняття регуляторних актів органами виконавчої влади, їх посадовими особами  Стаття 26. Особливості відстеження результативності та перегляду регуляторних актів, прийнятих органами виконавчої влади  Стаття 27. Прийняття уповноваженим органом рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики  Стаття 28. Виконання рішень уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики  Стаття 29. Оскарження рішень уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики  Стаття 30. Повноваження уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики   Стаття 31. Організаційні засади здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування  Стаття 32. Особливості планування діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підготовки проектів регуляторних актів  Стаття 33. Підготовка аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених органами та посадовими особами місцевого самоврядування  Стаття 34. Особливості розгляду сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою проектів регуляторних актів  Стаття 35. Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з метою одержання зауважень і пропозицій  Стаття 36. Особливості прийняття регуляторних актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування  Стаття 37. Особливості відстеження результативності та перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування  Стаття 38. Заслуховування радами звітів про здійснення державної регуляторної політики  Стаття 39. Особливості здійснення регуляторної діяльності щодо положень нормативних документів  Стаття 40. Особливості здійснення регуляторної діяльності в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації  Стаття 41. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики  Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики Про відновлення довіри до судової влади в Україні Про депозитарну систему України Про питну воду та питне водопостачання Про попереднє ув'язнення