Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 12 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність

Про засади функціонування ринку електричної енергії України Стаття 12. Виробники електричної енергії

1. Виробники здійснюють купівлю-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та купівлю-продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку з дотриманням вимог цього Закону.

2. Виробники пропонують та надають допоміжні послуги на ринку допоміжних послуг.

3. Електроенергія, вироблена на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більша за граничні показники, не може бути продана виробником поза ринком двосторонніх договорів, ринком "на добу наперед" та балансуючим ринком.

Виробники мають право здійснювати експорт електричної енергії та імпорт електричної енергії за умови отримання статусу електропостачальника.

4. Виробники мають право на:

1) вільний вибір контрагента за двостороннім договором;

2) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану ними електричну енергію відповідно до укладених договорів на ринку електричної енергії та допоміжні послуги, які надаються ними системному оператору;

3) відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання їх контрагентами умов укладених договорів на ринку електричної енергії;

4) недискримінаційний доступ до електричних мереж на підставі договорів з електропередавальним підприємством, електророзподільними підприємствами у разі дотримання відповідних вимог кодексу електричних мереж;

5) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.

5. Виробники зобов’язані:

1) дотримуватися умов та правил здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до отриманої ліцензії та нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

3) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

4) бути учасником балансування у випадках, визначених правилами ринку;

5) пропонувати та надавати допоміжні послуги системному оператору у випадках, визначених правилами ринку;

6) складати погодинні добові графіки відпуску електричної енергії на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

7) виконувати акцептовані системним оператором (адміністратором розрахунків) погодинні добові графіки відпуску електричної енергії;

8) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними акцептованих системним оператором погодинних добових графіків відпуску електричної енергії;

9) своєчасно та у повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

10) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

11) у визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, порядку публікувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про частку кожного джерела енергії, яке було використане ними для виробництва електричної енергії за попередній рік.

6. Виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та/або на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), крім вимог частини п’ятої цієї статті, зобов’язані:

1) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

2) укласти договори про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу відповідно до вимог цього Закону;

3) укладати двосторонні договори з урахуванням вимог цього Закону;

4) враховувати вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції в цінах продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів;

5) своєчасно та у повному обсязі сплачувати Фонду врегулювання вартісного дисбалансу вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до цього Закону.
Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...31

Перейти до статті