Укр Рус

Про землеустрій
Стаття 26. Замовники і розробники документації із землеустрою



Ст. 26 ЗУ Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-IV



Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі.
{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3123-VI від 03.03.2011 }
 
Розробниками документації із землеустрою є:
 
юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
 
фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
{ Частина друга статті 26 в редакції Законів N 5394-VI від 02.10.2012, N 367-VII від 02.07.2013 }
 
Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.
 
Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.
{ Статтю 26 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3613-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }

Стаття 1 ...24 25 26 27 28 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-IV